1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Acuerdos Marco   
    6.Compras Corporativas   
    7.CUBSO   
 |    Histórico de Procesos de Selección   |    Estadisticas de Procesos 
Bienvenido(a) ( ) Tuesday 23 de April de 2019, 05:55:50 AMEspere un momento...

Buscador Histórico de Procesos de Selección

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='RESUMEN' and package_name='PKU_OPNEGOCIO' and object_name='DOV' order by owner,package_name,object_name,position

Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600 Powered By XPORTAL